WWS-3 Delfin - PiotrP

Polskie szybowce i konstrukcje amatorskie
Przejdź do treści

WWS-3 Delfin

Szybowce do 1945 > 1937 - 1945

Oblatany: 1937
Rozpiętość skrzydeł: 16,0 m
Długość: 6,97 m
Wysokość: 1,7 m
Powierzchnia skrzydeł: 20,15 m²
Wydłużenie skrzydeł: 12,7
Profil skrzydła: ?
Ciężar własny: 135 kg
Ciężar całkowity: 232 kg
Obciążenie powierzchni: 11,0 kG/m²
Doskonałość: 21,4 przy 52 km/h
Prędkość opadania: 0,61 przy 45 km/h
Prędkość min.: 39 km/h
Prędkość dopuszczalna: ? km/h
Współczynniki obciążeń: +5,5 / - ? g

Foto: Folder reklamowy szybowca (ze zbiorów Piotra Piechowskiego)
WWS-3 Delfin

Konstrukcja inż. Wacława Czerwińskiego. Szybowiec treningowy, następca "Komara", którego znacznie przewyższał osiągami. Budowano seryjnie w LWL we Lwowie (ok. 30 szt.) i w WWS (ok. 40 szt.). Po wybuchu wojny kilka egzemplarzy zostało przejętych przez sowietów a kilka wywieziono do niemiec. Jeden z nich przetrwał w Danii wojnę i był eksploatowany od 1952 roku, do 4.8.1963 pod numerem rejestracyjnym OY-DYX, gdy został poważnie uszkodzony w Rønne i skasowany z rejestru. Szybowiec zaczęto odbudowywać od 2012 roku używając oryginalne części. Pod koniec 2018 szybowiec został prawie całkowicie odrestaurowany i należy meć nadzieję, że znów będzie cieszyło czy swoim wyglądem w locie.
Rys.: Roman Kiepikowski

© Piotr Piechowski
since 2002

Wróć do spisu treści