Twist Master - PiotrP

Polskie szybowce i konstrukcje amatorskie
Przejdź do treści

Twist Master

Szybowce od 1945 > ab 1986

Oblatany: ?
Rozpiętość skrzydeł: 12,60 m
Długość: 6,75 m
Wysokość: 2,15 m
Powierzchnia skrzydeł: 11 m²
Wydłużenie skrzydeł: ?
Profil skrzydła: NACA 64412
Ciężar własny: 275 kg
Ciężar całkowity: 390 kg
Obciążenie powierzchni: ? kG/m²
Doskonałość: ? przy ? km/h
Prędkość opadania: 0,88 m/s przy ? km/h
Prędkość min.: ? km/h
Prędkość dopuszczalna: 287 km/h
Współczynniki obciążeń dop.: +9,0 / -6,0 g
Twist Master

"Twist Master" był opracowany jako wersja rozwojowa "Swifta". W stosunku do pierwowzoru, zredukowano rozpiętość o 0,4 m. oraz zastosowano klapy na całej długości płatów. Niestety nie jest mi wiadome, czy "Twist Master" wyszedł poza fazę konstrukcyjną i czy zbudowano i oblatano prototyp. Konstrukcja powstawała w roku 1995 lub 1996.

© Piotr Piechowski
since 2002

Wróć do spisu treści